Salvatore Setis: El Futuro de lo clásico

el-futuro-de-lo-clasico.jpg |Salvatore Settis | El futuro de lo clásico | Abada, Madrid, 2006 | 160 pàgines|

Amb un llenguatge molt proper Salvatore Setis fa un recorregut per la història de l’art i la cultura cercant els orígens i evolució del que anomenem “clàssic”. Des del “Modern Classicism” de Ricardo Bofill, a l’idea de “clàssic” en l’antiga Roma i Grècia, passant pel renaixement del segle XV o el neoclassisime. Com a oposició entre antic i nou, que marquen el moviment modern, i el postmodernisme, el retorn obsessiu i cíclic a les arrels de la nostra cultura – com a fet que defineix la tradició cultural occidental–  actua com a un flux i reflux que ens aporta cada dia elements nous i sorprenents que provenen del passat i ens permeten conèixer el present i definir el futur que volem.

Comparteix:
Altacapa