Juan Carlos Lozano | Des(cubrir)

La construcció i la destrucció han estat sempre una constant en el treball de Juan Carlos Lozano. Amb el passat edifiquem el futur, i el present està fet del que vam ser. Amb referències a Walter Benjamin i la maleta desapareguda, al concepte de peça única i a les calamitats del passat, Lozano oculta el seu missatge repintant la tela una altra vegada, projectant el passat en el present. L’ocultació com a translocació (una mutació cromosòmica que es dóna quan un fragment d’un cromosoma passa a formar part d’un altre cromosoma) que permet evolucionar, crear coses diferents a partir del que tenim.

[La Grey | C. Sant Llorenç, 3 | Tarragona][del 8 de juny al 30 de juliol 2019]

Comparteix:
Altacapa