Agricultura

Segons l’Istitut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de 3.098.9oo treballadors ocupats a Catalunya (dades de 2010, primer trimestre) 60.600 ho fan ...