Juan Eduardo Cirlot: definició d’art

dibuix_bb.JPG 

De Cirlot hi ha moltes coses que m’agraden, especialment els seu Diccionario de los Símbolos (Ed. Siruela, Madrid, 2003) i el Diccionario de los Ismos (Ed. Siruela, Madrid, 2006) dos llibres classics. També hi ha coses de Cirlot que, com moltes vegades passa, no m’agraden massa.

“Tot art és abstracció, ja que –diu Cirlot– abstrau de la realitat existencial, espai-temporal i física de les coses els aspectes sensibles aptes per a ser traspassats, traduïts al món de les formes artístiques. Però a aquesta abstracció general li va succeir una segona abstracció, consistent en l’eliminació de tota còpia del natural” 

[la imatge és un dels primers dibuixos del BB]

 

Comparteix:
Altacapa