Indústria cultural

Javier Ansorena es pregunta avui en Expansión (només subscriptors) si la indústria de la cultura i l’oci poden ser tan estratègiques com la de la energia o les telecomunicacions. Ho fa comentant l’estudi “La industria de la cultura y el ocio. Su aportación a la actividad económica nacional”, impulsat per la “Fundación Autor” i elaborat pel Departament d’Anàlisi Econòmic de la Universitat Autònoma de Madrid, amb dades de 2003, establint comparacions amb 1997 i 1993.
L’informe destaca que la indústria de la cultura i l’oci representa el 3,9 % del PIB espanyol, en Estats Units representa el 7,6 %, al Regne Unit el 5 %. A Catalunya representa el 5,95 % del PIB regional i a Madrid el 10,80 %. Que cadascú tregui les seves conclusions.
Segons l’Anuari Estadístic del Ministeri de Cultura cada espanyol es gasta 223 euros en serveis i bens culturals, el 2,8 % de la despesa familiar. Les activitats preferides són el cinema, la música i la lectura. A la cua estan l’òpera, la sarsuela i el ballet.
Segons l’estudi hi ha a Espanya 60.000 empreses que declaren que la seva activitat principal és la cultura (any 2004), això representa el 2 % de les empreses que figuren en el “Directorio Central de Empresas” elaborat per l’INE.
En quant a la despesa dels poders públics, l’estudi indica que l’Administració General de l’Estat va dedicar 795 milions d’€ a aquest apartat, l’Administració Autonòmica 1218 i les Administracions Locals 2646, segons dades de 2003.
Per ara aquest informe ha tingut poca repercussió a la premsa escrita, El País li dedica sis línies i El Mundo, per anar d’un extrem a l’altre de l’arc periodístic, una columna on no es fan valoracions en profunditat.
Ah! Ansorena creu que és un sector estratègic per al nostre país. Altacapa pensa el mateix.

Comparteix:
Altacapa