Solar generation

use-solar-energy.jpg 

L’informe, elaborat per Greenpeace i l’Associació Europea de la Indústria Fotovoltaica (EPIA, per les seves sigles en anglès), es pot trobar lliurement en  Solar Generation IV-2007.

Es tracta d’un estudi que promou, com a possible i desitjable, que la generació solar fotovoltaica pot proporcionar electricitat a un mínim de mil milions de persones l’any 2020, i al mateix temps, crear feina en el mateix sector.

Aquí hi ha un comentari general de les dades que proporciona l’informe.

Comparteix:
Altacapa