Torolab

 Fa un parell d’anys un grup d’artistes van començar a experimentar amb els sistemes de posicionament global (GPS) que permeten localitzar els nostres moviments...