Educació i art contemporani

Fa uns dies un amic, gestor cultural, es lamentava de la poca presència de l’art contemporani en els programes educatius. Li vaig dir que estava equivocat, al·legant que fins i tot les competències bàsiques (Cb) de secundària (capacitats que tots els alumnes han d’haver assolit quan terminen els estudis obligatoris) recollien la importància de l’art contemporani. Aquesta tarda he estat pensant en aquella conversa i he consultat el material que tinc a mà (la major part disponible aquí) per sustentar la meva resposta. En concret ens hem de fixar en 2 dels 8 àmbits en què s’articulen les Cb: el social i el de l’educació artística.
En l’àmbit social la competència 18 fa referència a “conèixer moments clau de la història”, aquí podríem incloure el fet de conèixer els principals moviments artístics en relació a la història i la societat de forma genèrica.
L’àmbit de l’educació artística consta de 12 competències. La 3 “Conèixer els llenguatges visuals i les seves característiques bàsiques al llarg de la història”, la 10 “Manifestar una actitud d’interès i respecte davant de qualsevol manifestació artística que es produeixi en la nostra societat” i la 11 “Apreciar la utilitat de les noves tecnologies aplicades a la creativitat artística”, són en les que podríem englobar l’art contemporani.

Comparteix:
Altacapa