Greenpeace: és possible una Espanya 100% renovable

imagen-de-la-portada-del-infor.jpg

L’organizació ecologista Greenpeace ha presentat l’informe “Renovables 100 %” amb el que es vol demostrar que a Espanya és viable un sistema de generació basat 100 % en energies renovables, tant per cobrir la demanda elèctrica com la demanda energètica total, amb un cost perfectament assumible i molt favorable respecte el que podem esperar en 2050 si seguim amb l’actual model d’energies brutes. Des del meu punt de vista el més destacable de l’informe és l’anàlisi tècnica i econòmica que presenta, molt més útil que els informes habituals de Greenpeace que acostumen a ser només teòrics.

Comparteix:
Altacapa