Més cotxes

Uns dies després de fer-se públic l’informe dels experts de l’ONU sobre el canvi climàtic, que posa de manifest la influència de l’activitat humana (dels humans dels primer món) en l’augment de la temperatura del planeta, ANFAC publica les dades de vendes de cotxes durant el mes de gener a Espanya. S’han matriculat 116.503 unitats, un 2,7 % més que el mateix mes de l’any passat. Una lectura de les dades dels darrers 15 geners (període 1993-2007) indica un augment any rera any de les vendes, que el gener de 1993 eren 43.368 unitats, i des de 2000 superen les 100.000 unitats. Quants cotxes caben a les carreteres? Suposo que algú haurà estudiat quin és el límit d’aquest creixement: en tot cas es lògic pensar que no és sostenible. Perquè, tot i el que ens diuen els economistes, el creixement indefinit no pot ser mai sostenible.

Comparteix:
Altacapa