En resum

resum

Aquestes darreres setmanes hem pogut veure tres mostres que resumeixen part de la creació que s’ha estat fent per casa nostra els darrers anys.

Es va presentar a la galeria Antoni Pinyol de Reus, la col·lectiva “17 anys dels premis Telax”, i l’edició d’un llibre. Ens dóna una visió global del que s’ha trobat més bo, i ens permet comprovar que les eleccions van ser força adequades: han envellit bé.

També a Reus es van exposar a Artlof els seleccionats en la XII Edició del Concurs de Pintura Jove. Bon nivell general, amb alguna petita perla.

A Tarragona hem vist l’expo “Cos i ànima” que recollia una selecció d’exposicions d’art emergent fetes en la derrera dècada a la seu dels ST de Cultura. Amb edició d’un web  fantàstic (aquí) que permet fer un seguiment. Interessant la selecció de vídeos: Gerard Gil (Al final de la via), Cítrico Catódico (Distress/Eutress), Alejandro Rodríguez (Mi derrota), Arnolfini (Picture) i David Fernández (Cossos / ànima).

Comparteix:
Altacapa