L’objecte com a valor de canvi, fundació Caixa Tarragona

africa_bloc
Els objectes africans tradicionals presentats a la Fundació Caixa Tarragona provenen de diversos països, cultures i èpoques, i estan fabricats en materials variats. L’objectiu fonamental de l’exposició és donar a conèixer algunes monedes tradicionals africanes i reivindicar el valor que tenen en la història dels diners i dels sistemes monetaris.

ca_f2450_bloc
Si pensem en com són físicament els diners sempre ens venen al cap els bitlles de banc o les monedes. Les monedes les imaginem rodones, amb un diàmetre que pot arribar, com a molt, a quatre o cinc centímetres i un gruix d’uns pocs mil·límetres. Hem vist als museus monedes romanes, tan lligades a la nostra tradició, com els bíblics sestercis, però la moneda tradicional africana no respon a les formes occidentals cosa que inicialment produeix una certa sorpresa. Es tracta d’anelles, creus, barres i lingots, ornaments, estris domèstics i d’ús agrícola, instruments musicals o armes. Els materials emprats són variats, amb predomini dels metalls i fustes dures, però també hi ha productes agrícoles, roba, pedres singulars, petxines o peces de vidre. La característica principal era la facilitat per al transport i l’emmagatzematge, que fossin fàcils de mesurar, transformar i dividir, i naturalment que tinguessin un valor –d’ús, social, religiós, d’estatus–  convingut per la comunitat que els utilitzava, emprant-se per realitzar pagaments, intercanvis, donatius o ofrenes.
El troc o la barata es troba en les primeres fases de l’evolució dels sistemes monetaris. Quan les societats primitives evolucionen les transaccions es fan més complexes, transformant algunes de les mercaderies intercanviables en unitat monetària i en valor de referència social, aquestes formes de diners de són anomenades en general “paleomonedes”.
Aquestes paleomonedes, amb una gran bellesa formal, ens serveixen per entendre millor els pobles que les van utilitzar, la seva societat, les creences, la cultura, l’economia i fins i tot el desenvolupament tecnològic que hi ha darrera de cadascuna d’aquestes peces.

[Àfrica. L’objecte com a valor de canvi|Sala d’Exposicions de la Fundació Caixa Tarragona| C/ Higini Anglès, 5 |Tarragona][del 3 de febrer al 15 de maig de 2011]

Bonus track

gosset2

Al final de la tarda hem anat a la nostra botiga de joguines preferida per què Colmillo Blanco pogués passar una estona amb els seus amics.

Comparteix:
Altacapa