L’hortet: la compostadora

compostador

Finalment hem instal·lat en un racó de l’hortet una compostadora. És bastant gran: 320 litres, però vaja, crec que s’anirà emplenant. L’anirem carregant amb restes de menjar i esporga del jardí.  Calculo que en un any, més o menys, tindrem disponible la primera tongada de compost.  Ja us explicarem.

L’activitat dels microorganismes està condicionada per tres factors: el tipus de matèria orgànica que es vol compostar, l’airejament i la humitat. El compost, que, com a producte estable i inofensiu sanitàriament, és el resultat de sotmetre la fracció biodegradable dels residus urbans, industrials, agrícoles i forestals a una degradació bioquímica natural. El compost en el sòl fa elevar el nivell de carboni total, incrementa el poder de retenció i absorció d’aigua i millora l’estructura del terreny, encara que en menys grau que els fems de granja o rural. Aporta grans quantitats de microelements, com ara el manganès, coure, zinc i ferro; per contra pot incrementar el pH i la salinitat del sòl, per addicions repetides de compost.

Per una altra part, implica una solució estratègica a la problemàtica plantejada per les grans concentracions urbanes, amb els seus residus sòlids orgànics domiciliaris (per exemple, restes de menjar). En moltes comunitats, el compost és produït en quantitats petites amb la fi de reduir els residus generats, estalviant-se l’ús de tecnologies i procediments que no sempre es duen bé amb els recursos naturals i el medi ambient, i que a més tenen un cost elevat.[llegir més]

[Eco Composter de la marca Gardenviews del Keter Group] [44 € al Leroi Merlin]

Comparteix:
Altacapa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.