Avaluació i qualitat docent

xavier chavarria i elvira borrell

 

Fa uns dies em va arribar el llibre Evaluación de centros para la mejora de la calidad (Ed, Horsori, 2013), que han escrit Xavier Chavarria i Elvira Borrell. Identifica cinc factors de qualitat (lideratge, projecte educatiu, competència professional, treball a l’aula i avaluació dels aprenentatges), i tres factors de cohesió social (convivència i cooperació, equitat i obertura a l’entorn). Molt interessants els indicadors que els autors aporten per identificar cadascuna de les competències, aportant descriptors qualitatius i quantitatius que els conformen.

 

Comparteix:
Altacapa