Sylvia Martin: Videoarte

video_art_taschen.jpg

|Sylvia Martin|Videoarte|Ed. Taschen|Madrid, 2006|96 pàgines|6,64 €|

Aquest llibre de Taschen és una bona introducció al videoart, especialment l’estudi que ha redactat Sylvia Martin, on es fa un repàs des dels orígens a la situació actual. La segona part del llibre funciona com un índex onomàstic, amb els 35 videoartistes més importants del moment. No figura cap creador espanyol, però tota llista és sempre arbitrària. Sí estan el coreà Nam June Paik (que vam poder veure fa poc a Madrid), Marina Abramovic, Vito Acconci o Bill Viola, per citar només els més coneguts. Un llibre que està molt bé de preu (uns 6 €), editat a color i ben enquadernat. En aquesta mateixa editiorial i a la mateixa col·lecció, hi ha el llibre “Arte y nuevas tecnologias”, del que parlarem un altre dia.

Comparteix:
Altacapa