Emilio Vieites «La danza de los externarios»

Emilio Vieites publica aquest dies La danza de los externarios (ACBB, Múrcia, 2021), un any després de donar a la impremta Chamanes. En paraules del propi Emilo aquest llibre sorgeix de la reflexió al voltant dels seus darrers treballs, als quals «al menos les puse nombre: “Externarios”, una palabra que Vicente Aleixandre utilizó para referirse al poeta Federico García Lorca; “este ser externario”. Aquel que emerge de la oscuridad con un mensaje, con un propósito».

Amb textos de José Luis Zerón, Daniel Genaro Pérez Tárraga, Alberto Chessa i Patricia Navarro, que recorren l’obra de Vieites establint múltiples comparacions, similituds i punts de fuga entre el que veiem i el que intuïm, reflexionant sobre aspectes de la pintura abstracta i el context social actual. El volum inclou cites i textos de molt variada procedència (de Luis García Montero a Alfred Mayer, passant per Manolo Millares o Leopoldo María Panero) que aporten una llum molt especial a les imatges d’obres reproduïdes en el text.

Comparteix:
Altacapa